องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ ราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 และแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเรื่องการปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ /โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
insert_drive_file ประกาศเรื่องการปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดกระทงและนางนพมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศเรื่องการปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเรื่องการปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 212 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11