องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศเรื่องโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง การจำทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศสภา อบต. เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังส poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางจวงจันทร์-สามแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก 4029 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง-บ้านหนองตุแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ยส 4033 ต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ตำบลหัวเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file แผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง ซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
1 - 20 (ทั้งหมด 137 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน