องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 15
เมื่อวาน 126
เดือนนี้ 6,182
เดือนที่แล้ว 10,462
ทั้งหมด 49,802

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานงานท้องถิ่น) ระดับกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอาย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 65 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้ส poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 64 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงเ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 78 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)เอกสารแนบเพิ่มเติม grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 15 มิ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 118 |
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
รายชื่อรุ่นรถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรอง ให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วB10 / B20 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 88 |
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 102 |
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 93 |
การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
1 - 20 (ทั้งหมด 94 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายพิทักษ์  โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์

ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน