องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 138
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง ซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำก
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชน(กรณีเกิดอัคคีภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
photo รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชน(กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน)วาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชน(กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน)วาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
photo แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 11/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ 9/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ 10/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564,เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
1 - 20 (ทั้งหมด 118 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน