องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศสอบผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศเรื่องโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง การจำทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศสภา อบต. เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังส poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางจวงจันทร์-สามแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก 4029 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง-บ้านหนองตุแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ยส 4033 ต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ตำบลหัวเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 156
1 - 20 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8