องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 27
เดือนนี้ 6,847
เดือนที่แล้ว 14,224
ทั้งหมด 74,040

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 11/2564
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ 9/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ 10/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564,เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานงานท้องถิ่น) ระดับกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
photo ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอาย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้ส poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงเ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)เอกสารแนบเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 15 มิ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
1 - 20 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน