องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
photo ประชาสัมพันธ์มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat stroke)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง ประกาศผลสอบการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 180 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9