องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116
group กองการศึกษาฯ
(นางบุญมี กล้าหาญ)
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0910126728
(นางบุญมี กล้าหาญ)
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0910126728
(นายวัชรพงษ์ พิระภาค)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการศึกษา
โทร : 085334357
(นายวัชรพงษ์ พิระภาค)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการศึกษา
โทร : 085334357
(นางรุ่งรัตน์ จริยมา)
ครู คศ.1 ศพด.บ้านพระเสาร์
โทร : 0870367418
(นางรุ่งรัตน์ จริยมา)
ครู คศ.1 ศพด.บ้านพระเสาร์

โทร : 0870367418
(นางบุษบา อุดมแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพระเสาร์
โทร : 0852590184
(นางบุษบา อุดมแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพระเสาร์

โทร : 0852590184
(นางรุ้งนภา พนาจันทน์)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.พระเสาร์
โทร : 0892776826
(นางรุ้งนภา พนาจันทน์)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.พระเสาร์

โทร : 0892776826
(นางพิชญา พรหมจารีย์)
ครู คศ.2 ศพด.บ้านโนนยาง
โทร : 0848341707
(นางพิชญา พรหมจารีย์)
ครู คศ.2 ศพด.บ้านโนนยาง

โทร : 0848341707
(นางสุวนิตย์ พงษ์เกษม)
ครู คศ.1 ศพด.บ้านหัวดง
โทร : 0872315088
(นางสุวนิตย์ พงษ์เกษม)
ครู คศ.1 ศพด.บ้านหัวดง

โทร : 0872315088
(น.สคำพรรณ สุโพธิ์)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหัวดง
โทร : 0847580324
(น.สคำพรรณ สุโพธิ์)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหัวดง

โทร : 0847580324
(นางสำราญ อุ่นดี)
ครู คศ.1 ศพด.บ้านแดง
(นางสำราญ อุ่นดี)
ครู คศ.1 ศพด.บ้านแดง
(นางสาวปราณี มาผาบ)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแดง
โทร : 0630475227
(นางสาวปราณี มาผาบ)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแดง

โทร : 0630475227
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน