องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group กองการศึกษาฯ
(นายจตุพนธ์ ศิริบูรณ์)
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0930871711
(นายวัชรพงษ์ พิระภาค)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085334357
(นางรุ่งรัตน์ จริยมา)
ครู คศ.2 ศพด.บ้านพระเสาร์
โทร : 0870367418
(นางรุ้งนภา พนาจันทน์)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.พระเสาร์
โทร : 0892776826
(นางสาวปราณี มาผาบ)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพระเสาร์
โทร : 0630475227
(นางพิชญา พรหมจารีย์)
ครู คศ.3 ศพด.บ้านโนนยาง
โทร : 0848341707
(นางสุวนิตย์ พงษ์เกษม)
ครู คศ.2 ศพด.บ้านหัวดง
โทร : 0872315088
(น.สคำพรรณ สุโพธิ์)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหัวดง
โทร : 0847580324
(นางสำราญ อุ่นดี)
ครู คศ.2 ศพด.บ้านแดง