messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group ฝ่ายบริหาร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
นายเข็มทอง สุวรรณคำ
รองนายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0611591296
นายวิชัย วิรุณพันธ์
รองนายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0901909479
นางยุพิน พวงพันธ์
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 0833854973