องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 201
group ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายสำราญ วิชาพูล
ประธานสภา อบต.พระเสาร์
โทร : 0984818354
นายสำราญ วิชาพูล
ประธานสภา อบต.พระเสาร์
โทร : 0984818354
นายสุวรรณ แววดี
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0643274059
นายสุวรรณ แววดี
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0643274059
นางสาวกัลยรัตน์ ว่องไว
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 0611052059
นางสาวกัลยรัตน์ ว่องไว
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 0611052059
นายวิรัตน์ พิระภาค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0610540681
นายวิรัตน์ พิระภาค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

โทร : 0610540681
นายธนพัต ธรรมรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0805596950
นายธนพัต ธรรมรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

โทร : 0805596950
นางสาวนงค์คาน บุญรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0916606954
นางสาวนงค์คาน บุญรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

โทร : 0916606954
นายธาราลักษณ์ โทหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0981611101
นายธาราลักษณ์ โทหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

โทร : 0981611101
นายทวีศักดิ์ สุโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0892743050
นายทวีศักดิ์ สุโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

โทร : 0892743050
นายชาญชัย จันทะนนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0862262767
นายชาญชัย จันทะนนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

โทร : 0862262767
นายเหรียญทอง คำกุณา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0801931474
นายเหรียญทอง คำกุณา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

โทร : 0801931474
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน