องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
collections ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สารวัน อปพร. 22 มีนาคม 2566 [14 มีนาคม 2566]
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566 [3 กุมภาพันธ์ 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [27 มกราคม 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [27 มกราคม 2566]
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ [7 กันยายน 2565]
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [24 พฤษภาคม 2565]
ต่อต้านการทุจริต [25 มีนาคม 2565]
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [25 มีนาคม 2565]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [4 มีนาคม 2565]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [4 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 36 รายการ)