องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 161
collections ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
มาตรการเดินทางเข้าในพื้นที่ ช่วงโควิด-19 [1 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ช่วงโควิด-19 [1 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคลัมปี สกิน [31 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [31 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
แนวปฏิบัติ DMHTT [24 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
หน้ากากใช้แล้ว เก็บใส่ถุงให้มิดชิด และนำไปทิ้งถังขยะติดเชื้อ [30 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT [29 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ต่อต้านการทุจริต [2 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [29 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ดับไฟป่า [26 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน