องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 ตำบลพระเสาร์ ตามแบบมาตรฐานกรมทร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8 ช่วงบ้านนางสายบัว ควรรู้ดี ไปทางทิศตะวันตก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8 เส้นบ้านบังอร ชลอ ไปบ้านปลาปึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเสาร์-บ้านขาทรายแยกกลางทุ่งนานายเพ็งไปทิศตะวันออกต่อจากคอนกรี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง-ไปทางทิศตะวันออก-เขต อบต.คูเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหัวดง หมู่ที่ 9 จากบ้านนายหนูแดง หิรัญสาร - สี่แยกบ้านนายวิทย์ วงษ์คำชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเสาร์-บ้านขาทรายแยกกลางทุ่งนานายเพ็งไปทิศตะวันออกต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง ทช.ยส poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง-ไปทางทิศตะวันออก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง-ไปทางทิศตะวันออก-เขต อบต.คูเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเสาร์-บ้านขาทรายแยกกลางทุ่งนานายเพ็งไปทางทิศตะวันออกต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมทางหลวง ทช.ยส. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง-ไปทางทิศตะวันออก-เขต อบต.คูเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางจวงจันทร์-สามแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก 4029 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง-บ้านหนองตุแยก ถนนลาดยางทางหลวง ทช.ยส 4033 ต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ตำบลหัวเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ที่3 ถนนลาดยางบ้านโนนยาง-ไปบ้านหนองตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 76
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 9 จากพ่อบุญทัน คำผาง-พ่อจำลอง ทนทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่5 เส้นทางจากที่นานายธวัชร จันสุพรม-ถนนเชื่อมบ้านหนองตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่1 เส้นบ้านนางเจียมจิตร พงษ์เกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกหมู่ที่ 9 จากสี่แยกหนองผือน้อย-บ้านแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 73
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3