องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 149
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.062-004 สายมะเขือ-นาโพธิ์ หมู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙เส้นทางจากรพ.สต.ไปบ้านปลาปึ่ง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ จากจุดก่อสร้างเดิมทางทิศใต้หมู่บ้าน - บ้านนางบัวลอย นาห่อมตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคสล. หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางปั่ง กุมภวา-บ้านนายอรุณ โมลา ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ เส้นจากถนนลาดยางไปทางหนองม่วง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแดง หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายสมร ไชยเนตร ถึงบ้านนางบัวรัตน์ ไชยชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวดง หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนายมานิจ นพพลกรัง ถึงบ้านนายสวาท poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหัวดง หมู่ที่ ๖ เส้นหนองยาง - หนองม่วง ถึงแยกถนนทางไปบ้านแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหัวดง หมู่ที่ ๙ เส้นทาง รพ.สต.บ้านหัวดง –บ้านปลาปึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุบ้านโนนงิ้ว หมู่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ ๒ (สายทิศตะวันตกไปหนองจาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ ๒ (จากนานางหนูรักษ์ ถึงนานางสุบรรจง) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุในเขตพื้นที่ อบต.พระเสาร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตพื้นที่ทำการ อบต. เส้นหน้าหอประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน