องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายละเอียด : วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ ตะเคียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย และสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 48 คน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
ผู้โพส : admin