messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง : BCP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)