องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder แผนปฏิบัติการ-ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด >> แผนปฏิบัติการป้องกันฯ 2562

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด >> แผนปฏิบัติการป้องกัน 2563.pdf

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2565

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อบต.พระเสาร์

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2566