messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder ศพด-บ้านโนนยาง
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง มีเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 คน ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
นางพิชญา พรหมจารีย์ ครู ค.ศ.2


อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง


สนามเด็กเล่น
บรรยากาศภายในห้องเรียน
ห้องครัว


อ่างล้างมือ