messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder ศพด-บ้านแดง
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงมีเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 10 คน ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
นางสำราญ อุ่นดี ครู ค.ศ.1

นางสาวปราณี มาผาบ ครูผู้ดูแลเด็ก

ข้อมูลเด็กนักเรียน

อาคารเรียนอาคารโรงอาหาร

บรรยากาศภายในห้องเรียน


กิจกรรมของนักเรียนอาหารกลางวัน