องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 60
เดือนนี้ 6,880
เดือนที่แล้ว 14,257
ทั้งหมด 74,073

folder ศพด-บ้านแดง
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงมีเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 10 คน

ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

นางสำราญ  อุ่นดี  ครู ค.ศ.1

 

นางสาวปราณี  มาผาบ  ครูผู้ดูแลเด็ก

 

ข้อมูลเด็กนักเรียน

 

 

อาคารเรียน

 

 อาคารโรงอาหาร

 

บรรยากาศภายในห้องเรียน

 

 

กิจกรรมของนักเรียน


 

 

อาหารกลางวัน

 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน