องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder แบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file แบบร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file แบบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file แบบใบลา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file แบบใบยืมพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1