ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่5ต่อจากคสล.เดิมไปดอนสระคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง