ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกนา นายทวี ทนทานไปจดสามแยกนานายถนอม บุญเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง