ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(เพื่อซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง