ชื่อเรื่อง : จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์