ชื่อเรื่อง : จ้างค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี เปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา การจัดริ้วขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง