ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน มิถุนายน 2564-กันยายน2564)เว้นวันหยุดราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง