ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ จากสี่แยกหนองผือน้อย-บ้านแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง