ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 8 เส้นทางบ้านนายถาวร สิงห์สาย-ถนนคสล.เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง