ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ(รถยนต์ส่วนกลางเลขครุภัณฑ์001-49-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง