ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักหน้าปัดกลมพร้อมที่วัดส่วนสูง (ศพด.บ้านแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง