ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)
ชื่อไฟล์ : DHgFBBLWed103952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : รับโอนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564