องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 32
เมื่อวาน 143
เดือนนี้ 6,199
เดือนที่แล้ว 10,479
ทั้งหมด 49,819

ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

เขียนคำร้องเรียน

ใส่ code:

 แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8 หน้าบ้านนายทวี เทียมทัด

ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ใช้งานได้ตามปกติ

(โดย:นายทวี เทียมทัด เขียนเมื่อ:08 มิถุนายน 2563)

แจ้งขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 1 เส้นกลางหมู่บ้าน จุดที่หนึ่ง หน้าบ้านนายสมศักดิ์ ผันผาย จุดที่สอง หน้าบ้านนางลี จันทร์วิเศษ

แจ้งกองช่างให้เข้าดำเนินงานแล้ว/ ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ใช้งานได้ตามปกติ

(โดย:นายสมศักดิ์ ผันผาย เขียนเมื่อ:08 มิถุนายน 2563)

ขอเปิดทางสาธารณประโยชน์

ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้เปิดเส้นทางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

(โดย:นายชรินทร์ชัย มูลสุวรรณ เขียนเมื่อ:27 มีนาคม 2563)

แจ้งให้ปรับปรุงถนน

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(โดย:ชาวบ้าน เขียนเมื่อ:14 ตุลาคม 2559)

4 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายพิทักษ์  โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์

ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน