องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 186

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ กรณีเป็นผู้ต้องขัง สามารถยื่นเอกสารได้หรือไม่ค่ะ และหมดเขตช่วงไหนค่ะ

ตามระเบียบใหม่ ผู้ต้องขังสามารถยื่นเอกสารได้ครับ โดยมอบอำนาจให้ญาติเป็นคนดำเนินเรื่องให้ และให้แนบเอกสารดังนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งสองฝ่าย) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งสองฝ่าย) 3. สำเนาบัญชีธนาคาร ของผู้รับมองอำนาจ * ในส่วนหนังสือคำขอลงทะเบียน และหนังสือมอบอำนาจ สามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์ อบต.ได้เลยครับ ถ้าหากมีข้อสงสัยโทรสอบถาม กองสวัสดิการสังคม โทร 0 4597 0290

(โดย:จิราพร อุปมา เขียนเมื่อ:08 ตุลาคม 2563)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน