องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 204
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน
รายละเอียด : วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รายนางสาวนันทกา หิรัญรัตน์ อายุ 56 ปี ประชาชนบ้านหัวดง หมู่ที่ 9 โดยได้รับเกียรติจากนางนงค์นิจ เถาชาลี ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย ร่วมประชุมและให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการตามระเบียบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต่อไป
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน