องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ประจำตำบลพระเสาร์
รายละเอียด : วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ประจำตำบลพระเสาร์ นำโดย นายชนายุทธ คันทีทอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/ปลัดอำเภอประจำตำบล นายพิทักษ์ โสระมรรค รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.พระเสาร์ นายชัยวัฒน์ ตะเคียน กำนันตำบลพระเสาร์ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประธาน อสม. และคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลพระเสาร์
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน