องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 168
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับปรุงทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย [11 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : กองคลัง
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ประจำตำบลพระเสาร์ [1 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน [29 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมประชุมการตรวจติดตามงานรับทราบปัญหาการปฏิบัติราชการ ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [24 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมกิจกรรม"โคก หนอง นา โมเดล" ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลพระเสาร์ [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ดำเนินการส่งมอบเวชภัณฑ์รักษาโค-กระบือ ที่ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ตำบลพระเสาร์ [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมประชุมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์(โรคลัมปี สกิน) [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 [27 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 [26 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่ [12 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน