องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะเปียก [25 พฤศจิกายน 2565]
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 [8 พฤศจิกายน 2565]
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 [27 พฤษภาคม 2565]
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 [7 พฤษภาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ร่วมใจประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต [25 มีนาคม 2565]
ร่วมประเมินภายนอก EIT จาก ป.ป.ช. [25 มีนาคม 2565]
จัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี พ.ศ.2565 [22 มีนาคม 2565]
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ของทุกปี [18 มีนาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเพาะเห็ดฟาง ประจำปี 2565 [11 มีนาคม 2565]
ร่วมวิ่งการกุศล จังหวัดยโสธร [6 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 94 รายการ)