องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 97
เดือนนี้ 6,917
เดือนที่แล้ว 14,294
ทั้งหมด 74,110

folder คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือ

1.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

3.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (1)

4.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (2)

5.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

6.การรับชำระภาษีป้าย

7.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

8.การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย

9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

11.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (1)

12.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (3)

13.การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14.การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

15.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน