องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 100
เมื่อวาน 401
เดือนนี้ 6,467
เดือนที่แล้ว 10,673
ทั้งหมด 50,188

folder ศพด-บ้านพระเสาร์

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์ มีจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด จำนวน 36 คน

ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

นางรุ่งรัตน์  จริยมา ครู ค.ศ.1 

 

นางรุ้งนภา พนาจันทน์  ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางบุษบา  อุดมแก้ว  ครูผู้ดูแลเด็ก

 

อาคารเรียน  จำนวน 2 หลัง

 

สนามเด็กเล่น

 

บรรยากาศภายในอาคารเรียน

 

กิจกรรมกลางเเจ้ง

 

อาหารกลางวัน

 

 

6 มีนาคม 2563
ศพด-บ้านพระเสาร์

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์ มีจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด จำนวน 36 คน

ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

นางรุ่งรัตน์  จริยมา ครู ค.ศ.1 

 

นางรุ้งนภา พนาจันทน์  ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางบุษบา  อุดมแก้ว  ครูผู้ดูแลเด็ก

 

อาคารเรียน  จำนวน 2 หลัง

 

สนามเด็กเล่น

 

บรรยากาศภายในอาคารเรียน

 

กิจกรรมกลางเเจ้ง

 

อาหารกลางวัน

 

 

6 มีนาคม 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายพิทักษ์  โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์

ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน