องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน