องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 20
เมื่อวาน 211
เดือนนี้ 6,465
เดือนที่แล้ว 10,629
ทั้งหมด 50,299

folder แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์


แบบฟอร์มการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท

24 เมษายน 2563

แบบใบยืมพัสดุ


แบบใบยืมพัสดุ

24 เมษายน 2563

แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ


แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

24 เมษายน 2563

แบบใบลา


แบบใบลา

24 เมษายน 2563

แบบคำขอใช้น้ำบาดาล


แบบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

28 เมษายน 2563

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ.pdf

8 ตุลาคม 2563

หนังสือมอบอำนาจ


หนังสือมอบอำนาจ.pdf

8 ตุลาคม 2563
แบบฟอร์มต่างๆ

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ.pdf

8 ตุลาคม 2563

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ.pdf

8 ตุลาคม 2563

แบบคำขอใช้น้ำบาดาล

แบบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

28 เมษายน 2563

แบบใบลา

แบบใบลา

24 เมษายน 2563

แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

24 เมษายน 2563

แบบใบยืมพัสดุ

แบบใบยืมพัสดุ

24 เมษายน 2563

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

แบบฟอร์มการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท

24 เมษายน 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายพิทักษ์  โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์

ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน