messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการรับชำระค่าเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2566 (6เดือนหลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
ข้อมูลสถิติการให้บริการทะเบียนพาณิชย์ของผู้จัดตั้งกิจการใหม่(6 เดือนหลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 36
ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยบริการกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 18
find_in_page สถิติการให้บริการประชาน ณ จุดให้บริการ (Walk-in) และผ่านช่องทาง E-Service ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ข้อมูลสถิติการให้บริการทะเบียนพาณิชย์ของผู้จัดตั้งกิจการใหม่(6 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 22
ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยบริการกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 29
สถิติผู้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 45
สถิติผู้มารับบริการการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 66
สถิติผู้มารับบริการชำระค่าขยะมูลฝอยประจำปี 2566(รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 67
สรุปผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.พระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ข้อมูลสถิติการให้บริการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 124
ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยบริการกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 115
ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 122
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 132
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 279
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 258
ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 274
สถิติการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 330
ข้อมูลการในการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 420
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1