องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สถิติผู้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการชำระค่าขยะมูลฝอยประจำปี 2566(รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.พระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
description ข้อมูลสถิติการให้บริการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 96
photo ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยบริการกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file ข้อมูลการในการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1