องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder ระเบียบวาระการประชุมสภา
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2564
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
find_in_page สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2564
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2564
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2