องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder ระเบียบวาระการประชุมสภา
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
find_in_page สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2 /2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1-2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
find_in_page สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
find_in_page สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
find_in_page สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2