องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 160
เดือนนี้ 6,980
เดือนที่แล้ว 14,357
ทั้งหมด 74,173

folder ระเบียบวาระการประชุมสภา
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่2/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่1/ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน