องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder รายรับรายจ่ายและงบทดลอง
insert_drive_file งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file งบทดลองเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file งบทดลองเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file งบทดลองเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file งบทดลองเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file งบทดลองเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file งบทดลองเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3)ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file งบทดลองเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file งบทดลองเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file งบทดลองเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file งบทดลองเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 227
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3