องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 166
folder รายรับรายจ่ายและงบทดลอง
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file งบทดลองเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file งบทดลองเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3)ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file งบทดลองเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file งบทดลองเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file งบทดลองเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file งบทดลองเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file งบทดลองเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file งบทดลองเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file งบทดลองเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file งบทดลองเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file รายงานรับจ่ายเงินไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 206 |
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน