หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหัวดง หมู่ที่ ๖ เส้นหนองยาง - หนองม่วง ถึงแยกถนนทางไปบ้านแดง
โดย : admin
อ่าน : 349
จันทร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหัวดง หมู่ที่ ๖ เส้นหนองยาง - หนองม่วง  ถึงแยกถนนทางไปบ้านแดง  ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 ราคากลาง จำนวน ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)