องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต [13 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
อบรมหลักสูตร การจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [7 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมหาชนะชัย [23 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
พิธีรับมอบเกียรติบัตรจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [11 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
อบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [9 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น [8 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 [1 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
อบรมการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์(หมูแดดเดียว) [28 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [25 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทำปลาร้า [14 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายพิทักษ์  โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์

ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน