องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group กองช่าง

(นายสมาน สีตะโกเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081264310
(นายสมาน สีตะโกเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081264310
(นายชิราวุธ วิรุณพันธ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 0956019632
(นายชิราวุธ วิรุณพันธ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 0956019632
นายอมร ลีลา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร : 0894777600
นายอมร ลีลา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร : 0894777600
ว่าง
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : -
ว่าง
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : -
(นายณัฐพล ตะเคียน)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0885951665
(นายณัฐพล ตะเคียน)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0885951665
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายพิทักษ์  โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์

ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน