องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder ศพด-บ้านหัวดง

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์ มีจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด จำนวน 18 คน

ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

นางสุวนิตย์  พงษ์เกษม ครู ค.ศ.1 

 

นางสาวคำพรรณ  สุโพธิ์  ครูผู้ดูแลเด็ก

 

ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

อาคารเรียน

 

 

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

สนามเด็กเล่น

 

 

กิจกรรมเด็กนักเรียน

 

 

อาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

6 มีนาคม 2563
ศพด-บ้านหัวดง

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์ มีจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด จำนวน 18 คน

ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

นางสุวนิตย์  พงษ์เกษม ครู ค.ศ.1 

 

นางสาวคำพรรณ  สุโพธิ์  ครูผู้ดูแลเด็ก

 

ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

อาคารเรียน

 

 

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

สนามเด็กเล่น

 

 

กิจกรรมเด็กนักเรียน

 

 

อาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

6 มีนาคม 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายพิทักษ์  โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์

ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน