องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.062-004 สายมะเขือ-นาโพธิ์ หมู่
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙เส้นทางจากรพ.สต.ไปบ้านปลาปึ่ง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ จากจุดก่อสร้างเดิมทางทิศใต้หมู่บ้าน - บ้านนางบัวลอย นาห่อมตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคสล. หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางปั่ง กุมภวา-บ้านนายอรุณ โมลา ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ เส้นจากถนนลาดยางไปทางหนองม่วง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแดง หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายสมร ไชยเนตร ถึงบ้านนางบัวรัตน์ ไชยชาญ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวดง หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนายมานิจ นพพลกรัง ถึงบ้านนายสวาท
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหัวดง หมู่ที่ ๖ เส้นหนองยาง - หนองม่วง ถึงแยกถนนทางไปบ้านแดง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหัวดง หมู่ที่ ๙ เส้นทาง รพ.สต.บ้านหัวดง –บ้านปลาปึ่ง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุบ้านโนนงิ้ว หมู่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ ๒ (สายทิศตะวันตกไปหนองจาน)
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ ๒ (จากนานางหนูรักษ์ ถึงนานางสุบรรจง)
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุในเขตพื้นที่ อบต.พระเสาร์
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตพื้นที่ทำการ อบต. เส้นหน้าหอประชุม
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายพิทักษ์  โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์

ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน