องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder รายรับรายจ่ายและงบทดลอง
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22 |
รายงานรับจ่ายเงินไตรมาส 3
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20 |
งบทดลองเดือนตุลาคม ปีงบมาณ62
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28 |
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ62
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24 |
งบทดลองเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ62
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27 |
งบทดลองเดือนมกราคม ปีงบประมาณ62
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30 |
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบมาณ62
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28 |
งบทดลองเดือนมีนาคม ปีงบมาณ62
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25 |
งบทดลองเดือนเมษายน ปีงบมาณ62
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28 |
งบทดลองเดือนพฤษภาคม ปีงบมาณ62
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26 |
งบทดลองเดือนมิถุนายน ปีงบมาณ62
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24 |
งบทดลองเดือนกรกฏาคม ปีงบมาณ62
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23 |
งบทดลองเดือนกันยายน ปีงบมาณ62
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19 |
งบทดลองเดือนสิงหาคม ปีงบมาณ62
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18 |
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41 |
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46 |
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41 |
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 42 |
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 42 |
รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ก.พ.2563
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายพิทักษ์  โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์

ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน